Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności


 
Dziękujemy za okazane nam zaufanie! Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego poniżej przedstawiamy informacje na temat zakresu gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej lub odwiedzanego za jej pośrednictwem sklepu internetowego.

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bussnes Duo, z siedzibą w Warszawie

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

1. Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytań ofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy),
2. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług
w zakresie hostingu poczty elektronicznej. 

CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1. w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu zakończenia kontaktów biznesowych,
2. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji. 

TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby można było nawiązać relacje biznesowe, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania współpracy biznesowej.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Klauzula informacyjna dla dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

ADMINISTRATOR DANYCH:


Administratorem Państwa danych osobowych jest Bussnes Duo, z siedzibą w Warszawie. 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

1. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży/dostawy usług lub towarów na podstawie: 
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

2. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie: 
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

3. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: 
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)
4. Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1. w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy,
2. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
3. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy, 
4. w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.

TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy. 

RODO
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) autor niniejszej wiadomości wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych powyżej.

Wyrażona zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w ramach kontaktów z sklepem ekoszyk.eu.Serwis jest własnością firmy Bussnes Duo z siedzibą w Warszawie i obowiązuje do czasu jej wycofania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest serwis ekoszyk.eu który wchodzi w skład  firmy Bussnes Duo z siedzibą w Warszawie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających, dodatkowych informacji może Pani/Pan uzyskać na stronie internetowej ekoszyk,eu. Dane osobowe zawarte w korespondencji kierowanej do firmy Bussnes Duo z siedzibą w Warszawie., są̨ przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji, bądź odpowiedzi na zadane pytanie, którego dotyczy ta korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Administratora w związku z prowadzoną działalnością oraz przetwarzanie danych w celu potwierdzenia udzielania informacji w zakresie skierowanych zapytań, a także obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie roszczeń.

Przejdź do strony głównej
Copyright © Sklep Zoologiczny eKoszyk.eu / Realizacja: follow.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu